Reinigen zonnepanelen

Het aankopen van zonnepanelen is een belangrijke investering, een investering die u graag maximaal wil benutten. Verontreinigde zonnepanelen kunnen een verlies van opbrengst veroorzaken. Vandaar dat wij u adviseren om minimaal 1x per jaar de zonnepanelen te laten reinigen.

Vervuiling gebeurt via regen, vogels, mos, roet van auto’s. Voor zonnepanelen gebruiken wij osmosewater omdat zeep de zonnestralen beïnvloeden waardoor de zonnepanelen niet optimaal energie kunnen leveren. Door een regenbui zal het meeste vuil worden weggespoeld. Toch zal er langzaam een dun laagje vuil op de zonnepanelen ontstaan wat het rendement nadelig beïnvloed. Wanneer uw panelen vervuild zijn kan het rendement afnemen met zo’n 5 tot 25%. Door vervuiling zullen de cellen steeds minder zonlicht opvangen en kan het rendement na twee jaar zelfs al afnemen naar 80%.

Door ons systeem kunnen wij ook bij schuine daken vanaf de grond werken zodat de reiniging veilig gebeurt en zonder beschadiging van uw dak.

Wat is osmose water?
Uit osmose water zijn zouten, kalk e.d. uitgefilterd zodat er zuiver water overblijft dat de eigenschap heeft vuil aan te trekken. Voor gebruik verwarmen wij het water naar 50 a 60 graden waardoor het vuil snel losweekt. Het schoonmaken wordt gedaan met telescopische stelen met zachte borstels. Langs de steel wordt het osmose water naar de borstel gepompt en kan er gereinigd worden. In de meeste gevallen kan dit vanaf de grond gedaan worden en hoeft het dak niet betreden te worden.

UW VOORDELEN:

  • Een goed onderhouden systeem draag bij aan het milieu en aan uw portemonnee!
  • Geen voorrijkosten regio Zaanstad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice Willems.