Zekerheid voorop: Keurmerk Schoon

Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Schoon, het onafhankelijk keurmerk van de Schoonmakend Nederland. Het behalen van het keurmerk is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging. De NEN4400-1-norm (SNA-norm) vormt de basis van het Keurmerk Schoon.
  • De zeven zekerheden van Keurmerk Schoon Met het Keurmerk Schoon verzekeren wij onze opdrachtgevers dat we: De financiële en personele administratie op orde hebben Met de NEN4400-1-certificering (SNA-norm) ben je maximaal beschermd tegen ketenaansprakelijkheid. We dragen belasting en premies correct af en onze medewerkers mogen in Nederland werken.
 
  • De cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijven juist toepassen. We betalen onze medewerkers goed (boven minimumloon), zorgen voor een gezonde werkdruk en bieden goede arbeidsvoorwaarden: 26 vrije dagen, eindejaarsuitkering, goede pensioenopbouw, uiteenlopende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en een regeling om eerder te stoppen met werken.
 
  • Investeren in de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Alle schoonmaakcollega’s zijn opgeleid voor het schoonmaakvak of krijgen binnen twaalf maanden na indiensttreding de Vakopleiding Schoonmaak aangeboden. Daarnaast stimuleren we onze schoonmakers gebruik te maken van de talloze mogelijkheden die de branche biedt om horizontaal of verticaal door te groeien.
 
  • De contractverplichtingen nakomen. We maken samen met jou/de opdrachtgever afspraken over regelmatige communicatie over het contract.
 
  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag hebben ondertekend. In deze code is vastgelegd dat bij inkoop de kwaliteit van het schoonmaakwerk en goede arbeidsomstandigheden leidend zijn. Zo dragen we samen met jou/de opdrachtgever bij aan een duurzame marktwerking en medewerkers die met plezier hun werk doen.
 
  • De juiste verzekeringen hebben, dus geen gedoe bij schade. Stel dat onze schoonmaakmedewerker schade bij jou veroorzaakt, dan regelt onze opzichtverzekering dat we verzekerd zijn voor vergoeding van deze schade. Immers, we zijn aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijf je als opdrachtgever met de brokken zitten.
 
  • We jaarlijks op alle bovenstaande onderdelen worden getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie.